Τηλέφωνο

+302294022950

Φαξ

+302294022908

Παραγγελίες

orders@fhv-biotest.com
Ρωτήστε μας!

Διατήρηση δειγμάτων γάλακτος

Hestia Milk Sample Preservation - Αντιδραστήριο Συντήρησης δειγμάτων γάλακτος

Υγρό αντιδραστήριο με ενσωματωμένο σταγονόμετρο για τη συντήρηση των δειγμάτων νωπού γάλακτος.
Όλων των ειδών μετρήσεις εκτός καλλιέργειας μικροβίων.
Το δείγμα γάλακτος διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου για 14 ημέρες.

Hestia Microbe Stabilizer - Σταθεροποιητής Μικροβίων

Υγρό αντιδραστήριο με ενσωματωμένο σταγονόμετρο για τη συντήρηση των δειγμάτων νωπού γάλακτος.
Διατήρηση της συνολικής μικροβιακής περιεκτικότητας του νωπού γάλακτος.
Το δείγμα γάλακτος διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου για 14 ημέρες.

Ενημερωτικό φυλλάδιο