Τηλέφωνο

+302294022950

Φαξ

+302294022908

Παραγγελίες

orders@fhv-biotest.com
Ρωτήστε μας!

Αντιβιοτικά

Antibiotic Guardian TETRACYCLINES

Πρωτοποριακή, ταχεία, εύκολη στη χρήση και υψηλής ευαισθησίας μέθοδος ανίχνευσης υπολειμμάτων τετρακυκλινών στο γάλα.
Επαναλήψιμα, ακριβή, σταθερά αποτελέσματα σε 6-8 λεπτά.

Antibiotic Guardian AMINOGLYCOSIDES

Πρωτοποριακή, ταχεία, εύκολη στη χρήση και υψηλής ευαισθησίας μέθοδος ανίχνευσης υπολειμμάτων αμινογλυκοσίδης στο γάλα.
Επαναλήψιμα, ακριβή, σταθερά αποτελέσματα σε 6-8 λεπτά.

Antibiotic Guardian SULFONAMIDES

Πρωτοποριακή, ταχεία, εύκολη στη χρήση και υψηλής ευαισθησίας μέθοδος ανίχνευσης υπολειμμάτων σουλφοναμίδης στο γάλα.
Επαναλήψιμα, ακριβή, σταθερά αποτελέσματα σε 6-8 λεπτά.

Antibiotic Guardian Chloramphenicol

Το Antibiotic Guardian chloramphenicol είναι μια πρωτοποριακή, ταχεία, εύκολη στη χρήση και υψηλής ευαισθησίας μέθοδος ανίχνευσης της παρουσίας υπολειμμάτων κλοραμφενικόλης στο γάλα.
Επαναλήψιμα, ακριβή, σταθερά αποτελέσματα σε 2-5 λεπτά.

Antibiotic/ Herbicides MAX

Ανίχνευση όλων των οικογενειών αντιβιοτικών, ζιζανιοκτόνων και παρασιτικών φαρμάκων στο γάλα και στο τυρί.
Αποτέλεσμα σε 6-8 λεπτά.