Τηλέφωνο

+302294022950

Φαξ

+302294022908

Παραγγελίες

orders@fhv-biotest.com
Ρωτήστε μας!

Ανίχνευση μικροβίων στο γάλα, τρόφιμα, επιφάνειες

Triple Quick Test

Ανίχνευση αντιγόνων Salmonella, Brucella και Proteus σε γάλα, τρόφιμα, επιφάνειες με συγκολλητινο-αντίδραση (slide agglutination). Περιέχει 13 διαφορετικά φιαλίδια παθογόνων με θετικό και αρνητικό μάρτυρα ποιοτικού ελέγχου.
Ποιοτική και ημι-ποσοτική μέθοδος.
Αποτελέσματα σε 1-7 λεπτά.

Lactopast Biomedix Catalase

Ανίχνευση παρουσίας gram (+) bacteria στο γάλα.
Αποτέλεσμα σε λίγα λεπτά.

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Ενημερωτικό φυλλάδιο