Τηλέφωνο

+302294022950

Φαξ

+302294022908

Παραγγελίες

orders@fhv-biotest.com
Ρωτήστε μας!

Αναλύσεις νερού

Hydropast Series Reagents

 • Βιοχημική μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού όλων των παραμέτρων στον ημιαυτόματο αναλυτή Electra m2.
 • Δεν χρησιμοποιείται τιτλομετρική μέθοδος για καμία από τις μετρήσιμες παραμέτρους
 • Η πρότυπη καμπύλη είναι έτοιμη προς χρήση από το εργοστάσιο παρασκευής του Κιτ και δεν χρειάζεται ρύθμιση και εισάγεται αυτόματα στον αναλυτή Electra m2, όπως και το πρωτόκολλο της ανάλυσης, διαμέσου της ειδικής κάρτας που συνοδεύει το κιτ
 • Όλα τα κιτ διατίθενται σε μικρές βολικές συσκευασίες των 50 τεστ, με ιδιαίτερα μεγάλο χρόνο λήξεως (2 χρόνια)

Κατάλογος προσδιορισμών

 1. Nitrite-Nitrate
 2. Chloride
 3. Iron
 4. Calcium
 5. Magnesium
 6. Sodium
 7. Zinc
 8. Free Chlorine
 9. Hypochlorite
 10. Ammonia
 11. Copper
 12. Iodine
 13. Peroxide
 14. Potassium
 15. COD
 16. Acid Capacity
 17. pH
 18. Phenol
 19.  Phosphorus
 20. Dissolved Oxygen
 21. Phosphate
 22. Silicate
 23. Sulfate
 24. Total Hardness