Τηλέφωνο

+302294022950

Φαξ

+302294022908

Παραγγελίες

orders@fhv-biotest.com
Ρωτήστε μας!

Table Oil

Elean Morian Polyphenols

Ανίχνευση συνολικών πολυφαινολών. Η συγκέντρωση των συνολικών πολυφαινολών στο δείγμα, ορίζει την κατηγορία του ελαιολάδου (π.χ. Extra Virgin Olive Oil, Virgin Olive Oil).
Ταχύτατη ποσοτική μέθοδος

Elean Morian Δ1

Ανίχνευση ελεασίνης και ελεοκάνθης (ενώσεις ελαιολάδου με υψηλές διατροφικές και υγιεινές τιμές).
Ταχύτατη ημιποσοτικός μέθοδος, αποτέλεσμα σε 30 λεπτά.

Medusa Multiplier

Ένζυμο για την αύξηση της εξόρυξης ελαιολάδου κατά την άλεση των ελιών από 10% έως 35% (ανάλογα με το είδος της ελιάς και τον τρόπο εκχύλισης).
Φιαλίδια των 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml, 5000 ml.