Τηλέφωνο

+302294022950

Φαξ

+302294022908

Παραγγελίες

orders@fhv-biotest.com
Ρωτήστε μας!

Κυτταρολογία υγρής φάσης

Πλήρης και ολοκληρωμένη λύση κυτταρολογίας υγρής φάσης. Εφαρμογή σε όλα τα γνωστά εργαστηριακά συστήματα.

KARYOPREP SOLUTION FOR FIXATION

Μοναδικό αντιδραστήριο για τη συντήρηση και τη μεταφορά του βιολογικού δείγματος μέχρι το ιστολογικό εργαστήριο σε φιαλίδιο των 10 ml.
Ο χημικός τύπος είναι ιδανικός για όλα τα είδη δειγμάτων: Κύτταρα τραχήλου, FNA - fine needle aspiration μαστού (παρακέντηση και βιοψία μέσω λεπτής βελόνης), παρακεντήσεις, ούρα, θυρεοειδή, επιφανειακά στρώματα δέρματος κλπ.
Το δείγμα διατηρείται εντός του φιαλιδίου έως και 10 χρόνια σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, χωρίς την ανάγκη συντήρησης σε θερμοκρασία 20 – 80 C.
Το φιαλίδιο είναι συμβατό με τους αυτοματοποιημένους αναλυτές BD Surepath και Menarini CellSolutions

KARYOPREP RBC LYTIC REAGENT

Χημικό αντιδραστήριο για την εξάλειψη της βλέννας και του αίματος (προκαλούν την εμφάνιση αντικειμένων κάτω από την παρατήρηση στο μικροσκόπιο). Συμβατό με τις μεθόδους και τα αντιδραστήρια των εταιρειών Hologic, BD και Menarini.
Προσοχή!!! Να ΜΗΝ χρησιμοποιείται όταν το δείγμα προορίζεται για ανάλυση με μοριακές τεχνικές π.χ. HPV.

KARYOPREP GENERAL PRESERVATIVE

Χημικό αντιδραστήριο για τη συντήρηση του δείγματος μετά την ολοκλήρωση της πρώτης εξέτασης.
Προσθέστε 2-3 ml στο διάλυμα KARYOPREP SOLUTION FOR FIXATION.

KARYOPREP FIXATIVE

Χημικό αντιδραστήριο για την προσκόλληση των κυττάρων και τη συντήρησή τους (χωρίς απώλεια όγκου και αριθμού κυττάρων) όταν ο χρήστης απλώνει το κυτταρικό εναιώρημα στην αντικειμενοφόρο πλάκα (glass slide).

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

  1. 70295 Histanol denatured with 1% methyl ethyl ketone for analysis 500 ml, 1 L, 5 L.
  2. 70430 Hematoxylin Harris 500 ml, 1 L, 5 L. (Διατίθενται και άλλες)
  3. 70402 Acid Alcohol 3% 500 ml, 1 L, 5 L.
  4. 70770 Papanicolaou ORANGE G 6 500 ml, 1 L, 5 L.
  5. 70782 Papanicolaou EA50 500 ml, 1 L, 5 L.
  6. 70300 XYLENE for histology 500 ml, 1 L, 5 L.
   Εναλλακτικά:
   a) 70310 Histoclear LR-D I modified GEROKOMOU 500 ml, 1 L, 5 L.
   b) 70311 Histoclear LR-D II modilfied NTZOUNA 500 ml, 1 L, 5 L.
   c) 70312 Histoclear LR-D III modified PONTIKAS 500 ml, 1 L, 5 L
  7. 70340 EUKITT 500 ml, 1 L, 5 L. (κόλλα)