Phone

+302294022950

Fax

+302294022908

Orders

orders@fhv-biotest.com
Ask Us!

Veterinarian Reagents

Vet Series Reagents

 1. VET Sulfonamides in blood.
  Rapid quantitative measurement of sulphonamides in blood
 2. Prometheus IgG Calves.
  Rapid quantitative measurement of immunoglobulin IgG antibodies in bovine animals
 3. VET Cholesterol
 4. VET Triglycerides
 5. VET CRP
 6. VET RF
 7. VET Lipase
 8. VET Total Lipids
 9. VET Magnesium
 10. VET LDH
 11. VET Urea:
 12. VET Uric Acid
 13. VET Total Protein
 14. VET SGOT
 15. VET SGPT
 16. VET ALP
 17. VET Phosphorus
 18. VET Total Bilirubin
 19. VET Direct Bilirubin
 20. VET Amylase
 21. VET Ammonia
 22. VET Calcium
 23. VET Glucose
 24. VET GGT
 25. VET CPK
 26. VET Potassium
 27. VET Sodium
 28. VET Creatinine